4. Meditaatio ja mindfulness

Tietopohja Meditaatio ja Mindfulness

Meditaatio ja Mindfulness, jaettu seitsemään lukuun tarkemmin.

  • 4.1. Johdatus meditaatioon: Yleiskatsaus siitä, mitä meditaatio sisältää buddhalaisuudessa, yleiset edut ja perusperiaatteet aloittelijoille.
  • 4.2. Vipassana meditaatio: Selitys Vipassanasta tai oivallusmeditaatiosta, mukaan lukien sen historiallinen tausta, ydinkäytännöt ja kuinka tämä tekniikka voi johtaa syvempään itseymmärrykseen ja mindfulnessiin.
  • 4.3. Zen-meditaatio (Zazen): Zen-meditaation kuvaus, jossa keskitytään istuma-asentoon, hengitykseen ja mentaliteettiin meditaation aikana. Keskustelua zen-lähestymistavasta "tyhjyyteen" ja "hetkeen".
  • 4.4 Mindfulness jokapäiväisessä elämässä: Kuinka mindfulness voidaan integroida päivittäiseen toimintaan. Käytännön vinkkejä ja harjoituksia, jotka lisäävät tietoisuutta rutiinitoimista ja ihmissuhteista.
  • 4.5. Muut meditaatiotekniikat: Yleiskatsaus muista buddhalaisuuden meditaatiotekniikoista, kuten metta (rakastava ystävällisyys) meditaatio ja kävelymeditaatio.
  • 4.6. Haasteet ja yleiset sudenkuopat meditaatiossa: Meditaatioon liittyvien yleisten ongelmien ja väärinkäsitysten käsitteleminen ja niiden ratkaiseminen.
  • 4.7. Säännöllisen meditaatioharjoituksen rakentaminen: Neuvoja kestävän ja tehokkaan meditaatiokäytännön kehittämiseen, mukaan lukien meditaatiotilan luominen ja meditaatioyhteisön löytäminen.
Tämä merkintä on lähetetty . Lisää kirjanmerkkeihin linkkiä.