2.6. De Eerste Leringen en de Vorming van de Sangha

Kennisbank De Eerste Leringen en de Vorming van de Sangha

De Eerste Leringen en de Vorming van de Sangha

Na het bereiken van verlichting onder de Bodhiboom, stond de Boeddha voor de keuze om zijn inzichten voor zichzelf te houden of ze te delen met anderen. Dit hoofdstuk verkent de eerste leerredes van de Boeddha. Alsmede de oprichting van zijn volgelingengroep – de Sangha – en de vroege ontwikkeling van de boeddhistische gemeenschap.

De Eerste Leerredes

De Boeddha besloot zijn inzicht te delen met anderen en gaf zijn eerste leerrede in het hertenpark van Sarnath. Dit is nabij Varanasi. Deze historische toespraak staat bekend als de ‘Dharmacakrapravartana Sutta’, of ‘Het in Beweging Zetten van het Wiel van Dharma’. In deze leerrede onthulde de Boeddha de Vier Nobele Waarheden en het Achtvoudige Pad. Welke de kern vormen van de Boeddhistische leer.

Vorming van de Sangha

De eerste toehoorders van de Boeddha waren de vijf asceten met wie hij eerder strenge ascese had beoefend. Zij werden zijn eerste discipelen en vormden de kern van wat de Sangha zou worden. Een gemeenschap van monniken, nonnen en lekenvolgelingen die zich wijden aan de praktijk en verspreiding van de Boeddhistische leer. De Sangha werd een toevluchtsoord voor iedereen die de Dharma wilde volgen, ongeacht hun sociale status of achtergrond.

De Drie Juwelen

De Boeddha stelde de ‘Drie Juwelen’ voor als leidraad voor zijn volgelingen: de Boeddha (de Ontwaakte), de Dharma (de leer), en de Sangha (de gemeenschap). Deze vormen de basis van het Boeddhistische geloof en praktijk, en bieden een spirituele toevlucht voor beoefenaars.

Uitbreiding van de Leer

Na zijn eerste leerredes begon de Boeddha aan een lange periode van onderwijzen, reizend door het noorden van India. Hij gaf onderricht aan iedereen, ongeacht hun levenssituatie, en de groep van zijn volgelingen groeide gestaag. Zijn leer was revolutionair, in die zin dat hij de nadruk legde op innerlijke realisatie en praktische ethiek boven rituele offerandes en dogmatische doctrines.

Samenvatting

De periode direct na de verlichting van de Boeddha was een formatieve tijd voor het Boeddhisme. De eerste leerredes en de vorming van de Sangha markeerden het begin van een nieuwe spirituele beweging, die uiteindelijk zou uitgroeien tot een van de grootste religieuze tradities ter wereld. Dit hoofdstuk heeft de vroege dagen van de Boeddhistische leer en gemeenschap verkend, en belicht hoe de inzichten van een enkele man een blijvende impact hadden op de spirituele zoektocht van de mensheid.

Dit bericht is gepost in . Bookmark de link.