2. Życie Buddy

Baza wiedzy Życie Buddy
  • 2.1. Narodziny Siddharthy Gautamy: Narodziny i wczesne dzieciństwo Siddharthy Gautamy, w tym legendy i proroctwa dotyczące jego narodzin.
  • 2.2. Życie książęce i cztery spotkania: Opowiada o życiu Siddharthy w pałacu, jego wychowaniu pod osłoną i czterech spotkaniach, które zapoczątkowały jego duchowe poszukiwania.
  • 2.3. Wielkie wyrzeczenie: Omawia decyzję Siddharthy o porzuceniu książęcego życia i poszukiwaniu prawdy jako ascetyczny poszukiwacz.
  • 2.4. Lata ascezy: Obejmuje okres ścisłej ascezy Siddharthy, jego spotkania z różnymi duchowymi nauczycielami i praktyki, którymi się kierował w swoim dążeniu do oświecenia.
  • 2.5. Droga do Oświecenia: Opisuje medytację Siddharthy pod drzewem Bodhi, jego walkę z pokusami i moment oświecenia, w którym stał się Buddą.
  • 2.6. Pierwsze nauki i powstanie Sanghi: Opowiedz o pierwszych kazaniach Buddy po jego oświeceniu, powstaniu grupy jego wyznawców (Sangha) i wczesnym rozwoju społeczności buddyjskiej.
  • 2.7. Późniejsze lata i śmierć: Kończymy opisem późniejszych lat Buddy, jego ciągłych nauk, okoliczności jego śmierci (parinirwany) i dziedzictwa, które pozostawił.
Ten wpis został opublikowany w kategorii . Dodaj do zakładek link.