Polityka prywatności Posągi Buddy (.com)

O naszej polityce prywatności

Posągi Buddy bardzo dbają o twoją prywatność. Dlatego przetwarzamy tylko te dane, które są nam potrzebne do (ulepszania) naszych usług, a zebrane przez nas informacje o Tobie i Twoim korzystaniu z naszych usług traktujemy z ostrożnością. Nigdy nie udostępniamy Twoich danych osobom trzecim w celach komercyjnych. Niniejsza polityka prywatności dotyczy korzystania ze strony internetowej i usług świadczonych przez obrazy Buddy. Data wejścia w życie niniejszych warunków to 01 r., wraz z opublikowaniem nowej wersji wygasa ważność wszystkich poprzednich wersji. Niniejsza polityka prywatności opisuje, jakie dane o Tobie są przez nas zbierane, do czego te dane są wykorzystywane, komu i na jakich warunkach te dane mogą być udostępniane stronom trzecim. Wyjaśnimy Ci również, w jaki sposób przechowujemy Twoje dane i jak chronimy Twoje dane przed niewłaściwym wykorzystaniem oraz jakie masz prawa w odniesieniu do przekazanych nam danych osobowych. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej polityki prywatności, skontaktuj się z naszą osobą kontaktową ds. prywatności, dane kontaktowe znajdują się na końcu naszej polityki prywatności.

O przetwarzaniu danych

Poniżej możesz przeczytać, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane, gdzie je przechowujemy (lub przechowujemy), jakich technik bezpieczeństwa używamy i dla których dane są dostępne.

Oprogramowanie sklepu internetowego

WooCommerce

Nasz sklep internetowy został opracowany przy użyciu oprogramowania WooCommerce, wybraliśmy DataCT do naszego hostingu. Dane osobowe, które nam udostępniasz w celu świadczenia naszych usług, zostaną temu podmiotowi udostępnione. DataCT ma dostęp do Twoich danych w celu zapewnienia nam (technicznego) wsparcia, nigdy nie wykorzysta Twoich danych w żadnym innym celu. DataCT jest zobowiązana do podjęcia odpowiednich środków bezpieczeństwa na podstawie zawartej z nimi umowy. Te środki bezpieczeństwa polegają na zastosowaniu szyfrowania SSL i silnej polityki haseł. Tworzone są regularne kopie zapasowe, aby zapobiec utracie danych.

Hosting

Vimxx

Kupujemy usługi hostingowe i usługi poczty elektronicznej od Vimexx. Vimexx przetwarza dane osobowe w naszym imieniu i nie wykorzystuje Twoich danych do własnych celów. Strona ta może jednak gromadzić metadane dotyczące korzystania z usług. To nie są dane osobowe. Vimexx podjął odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapobiec utracie i nieuprawnionemu wykorzystaniu Twoich danych osobowych. Vimexx jest zobowiązany do zachowania tajemnicy na podstawie umowy.

 

 

E-maile i listy mailingowe

MailChimp

Wysyłamy nasze biuletyny e-mailowe za pomocą MailChimp. MailChimp nigdy nie użyje twojego imienia i nazwiska ani adresu e-mail do własnych celów. Na dole każdej wiadomości e-mail, która jest automatycznie wysyłana za pośrednictwem naszej strony internetowej, zobaczysz link „wypisz się”. Nie będziesz już wtedy otrzymywać naszego biuletynu. Twoje dane osobowe są bezpiecznie przechowywane przez MailChimp. MailChimp używa plików cookie i innych technologii internetowych, które zapewniają wgląd w to, czy wiadomości e-mail są otwierane i czytane. MailChimp zastrzega sobie prawo do wykorzystania Twoich danych w celu dalszego ulepszania usługi i udostępniania informacji stronom trzecim w tym kontekście.

Procesory płatnicze

Pay.nl

Korzystamy z platformy Pay.nl do obsługi (części) płatności w naszym sklepie internetowym. Pay.nl przetwarza Twoje imię i nazwisko, adres i dane zamieszkania oraz dane dotyczące płatności, takie jak numer konta bankowego lub karty kredytowej. Pay.nl podjął odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Twoich danych osobowych. Pay.nl zastrzega sobie prawo do wykorzystania Twoich danych w celu dalszego ulepszania usługi i udostępniania (anonimowych) danych stronom trzecim w tym kontekście. W przypadku złożenia wniosku o odroczenie płatności (kredytu), Pay.nl udostępnia agencjom ratingowym dane osobowe i informacje dotyczące Twojej sytuacji finansowej. Wszystkie wyżej wymienione gwarancje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych dotyczą również części usług Pay.nl, do których angażują osoby trzecie. Pay.nl nie przechowuje Twoich danych dłużej niż jest to dozwolone przez prawo.

PayPal

Korzystamy z platformy PayPal do obsługi (części) płatności w naszym sklepie internetowym. PayPal przetwarza Twoje imię i nazwisko, adres i dane zamieszkania oraz dane dotyczące płatności, takie jak numer konta bankowego lub karty kredytowej. Firma PayPal podjęła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Twoich danych osobowych. PayPal zastrzega sobie prawo do wykorzystania Twoich danych w celu dalszego ulepszania usługi i udostępniania (anonimowych) danych stronom trzecim w tym kontekście. W przypadku żądania odroczonej płatności (kredytu), PayPal udostępnia dane osobowe i informacje związane z Twoją sytuacją finansową agencjom ratingowym. Wszystkie wyżej wymienione zabezpieczenia dotyczące ochrony Twoich danych osobowych mają również zastosowanie do tych części usług PayPal, do realizacji których angażują strony trzecie. PayPal nie przechowuje Twoich danych dłużej, niż jest to dozwolone przez prawo.

Afterpay

Korzystamy z platformy Afterpay do obsługi (części) płatności w naszym sklepie internetowym. Afterpay przetwarza Twoje imię i nazwisko, adres i dane zamieszkania oraz dane dotyczące płatności, takie jak numer konta bankowego lub karty kredytowej. Afterpay podjął odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Twoich danych osobowych. Afterpay zastrzega sobie prawo do wykorzystania Twoich danych w celu dalszego ulepszania usługi i udostępniania (anonimowych) danych stronom trzecim w tym kontekście. W przypadku złożenia wniosku o odroczenie płatności (kredytu), Afterpay udostępnia agencjom ratingowym dane osobowe i informacje dotyczące Twojej sytuacji finansowej. Wszystkie wyżej wymienione gwarancje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych dotyczą również części usług Afterpay, w które angażują osoby trzecie. Afterpay nie przechowuje Twoich danych dłużej niż jest to dozwolone przez prawo.

Recenzje

Kiyoh

Zbieramy recenzje za pośrednictwem platformy Kiyoh. Jeśli zostawiasz opinię za pośrednictwem Kiyoh, jesteś zobowiązany do podania swojego imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania oraz adresu e-mail. Kiyoh udostępnia nam te informacje, abyśmy mogli powiązać recenzję z Twoim zamówieniem. Kiyoh publikuje również Twoje imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania na swojej własnej stronie internetowej. W niektórych przypadkach Kiyoh może skontaktować się z Tobą, aby wyjaśnić Twoją recenzję. W przypadku, gdy zaprosimy Cię do wystawienia recenzji, udostępnimy Kiyoh Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail. Wykorzystują te informacje wyłącznie w celu zaproszenia Cię do wystawienia recenzji. Firma Kiyoh podjęła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Twoich danych osobowych. Kiyoh zastrzega sobie prawo do angażowania osób trzecich do świadczenia usług, na co udzieliliśmy Kiyoh zgody. Wszystkie wyżej wymienione gwarancje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych dotyczą również tych części usługi, w których Kiyoh angażuje osoby trzecie.

Wysyłka i logistyka

SendCloud (transport pakietów)

Kiedy składasz u nas zamówienie, naszym zadaniem jest dostarczenie Ci paczki. Do realizacji dostaw korzystamy z usług Sendcloud. Dlatego konieczne jest, abyśmy udostępnili Sendcloud Twoje imię i nazwisko, adres i dane zamieszkania. Sendcloud wykorzystuje te dane wyłącznie w celu realizacji umowy. W przypadku, gdy Sendcloud angażuje podwykonawców, Sendcloud udostępnia również Twoje dane tym stronom.

Ben Becker (transport palet)

Kiedy składasz u nas zamówienie, naszym zadaniem jest dostarczenie Ci paczki. Przy realizacji dostaw korzystamy z usług firmy Ben Becker. Dlatego konieczne jest, abyśmy udostępnili Benowi Beckerowi Twoje imię i nazwisko, adres i dane zamieszkania. Ben Becker wykorzystuje te informacje wyłącznie w celu wykonania umowy. W przypadku, gdy Ben Becker zatrudni podwykonawców, Ben Becker udostępni również Twoje dane tym stronom.

Fakturowanie i księgowość

Księgowość elektroniczna

Korzystamy z usług e-księgowości dla naszych ewidencji naszej administracji i księgowości. Udostępniamy Twoje imię i nazwisko, adres i dane zamieszkania oraz szczegóły dotyczące Twojego zamówienia. Dane te służą do administrowania fakturami sprzedaży. Korzystamy z usług e-księgowości dla naszych ewidencji naszej administracji i księgowości. Udostępniamy Twoje imię i nazwisko, adres i dane zamieszkania oraz szczegóły dotyczące Twojego zamówienia. Dane te służą do administrowania fakturami sprzedaży. Twoje dane osobowe są przesyłane i przechowywane w sposób bezpieczny. Księgowość elektroniczna jest zobowiązana do zachowania tajemnicy i będzie traktować Twoje dane w sposób poufny. E-księgowość nie wykorzystuje Twoich danych osobowych w celach innych niż opisane powyżej.

Zewnętrzne kanały sprzedaży

Bol.com

Sprzedajemy (część) naszych artykułów za pośrednictwem platformy Bol.com. Jeśli złożysz zamówienie za pośrednictwem tej platformy, Bol.com udostępni nam Twoje zamówienie i dane osobowe. Używamy tych informacji do przetwarzania Twojego zamówienia. Traktujemy Twoje dane w sposób poufny i podjęliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Twoich danych przed utratą i nieupoważnionym użyciem.

Amazonka

Sprzedajemy (część) naszych produktów za pośrednictwem platformy Amazon. Jeśli złożysz zamówienie za pośrednictwem tej platformy, Amazon udostępni nam Twoje zamówienie i dane osobowe. Używamy tych informacji do przetworzenia Twojego zamówienia. Traktujemy Twoje dane poufnie i podjęliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Twoje dane przed utratą i nieuprawnionym wykorzystaniem.

Marktplaats.nl

Sprzedajemy (część) naszych artykułów za pośrednictwem platformy Marktplaats.nl. Jeśli złożysz zamówienie za pośrednictwem tej platformy, Marktplaats.nl udostępni nam Twoje zamówienie i dane osobowe. Używamy tych informacji do przetworzenia Twojego zamówienia. Traktujemy Twoje dane poufnie i podjęliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Twoje dane przed utratą i nieuprawnionym wykorzystaniem.

Cel przetwarzania danych

Ogólny cel przetwarzania

Używamy Twoich danych wyłącznie w celu świadczenia naszych usług. Oznacza to, że cel przetwarzania jest zawsze bezpośrednio związany ze złożonym przez Ciebie zamówieniem. Nie wykorzystujemy Twoich danych do (ukierunkowanego) marketingu. Jeśli udostępnisz nam informacje i wykorzystamy te informacje, aby skontaktować się z Tobą w późniejszym czasie - innym niż na Twoją prośbę - wyraźnie Cię o to poprosimy. Twoje dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim w celu innym niż wypełnienie obowiązków księgowych i innych obowiązków administracyjnych. Te strony trzecie są zobowiązane do zachowania poufności na podstawie umowy między nimi a nami, przysięgi lub zobowiązania prawnego.

Dane zbierane automatycznie

Dane, które są automatycznie gromadzone przez naszą stronę internetową, przetwarzane są w celu dalszego ulepszania naszych usług. Te dane (na przykład adres IP, przeglądarka internetowa i system operacyjny) nie są danymi osobowymi.

Współpraca w dochodzeniach podatkowych i karnych

W niektórych przypadkach posągi Buddy mogą być przechowywane na podstawie prawnego obowiązku udostępnienia danych w związku z rządowymi dochodzeniami podatkowymi lub kryminalnymi. W takim przypadku jesteśmy zmuszeni udostępnić Twoje dane, ale będziemy się temu sprzeciwiać w ramach możliwości, jakie daje nam prawo.

Okresy przechowywania

Przechowujemy Twoje dane tak długo, jak jesteś naszym klientem. Oznacza to, że przechowujemy Twój profil klienta, dopóki nie wskażesz, że nie chcesz już korzystać z naszych usług. Jeśli nam to wskażesz, potraktujemy to również jako prośbę o zapomnienie. W oparciu o obowiązujące obowiązki administracyjne musimy przechowywać faktury z Twoimi (osobistymi) danymi, więc będziemy przechowywać te dane tak długo, jak będzie obowiązywał odpowiedni okres. Jednak pracownicy nie mają już dostępu do Twojego profilu klienta i dokumentów, które stworzyliśmy w wyniku Twojego zlecenia.

Twoje prawa

Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem holenderskim i europejskim, jako osoba, której dane dotyczą, masz określone prawa w odniesieniu do danych osobowych, które są przetwarzane przez nas lub w naszym imieniu. Poniżej wyjaśniamy, jakie to są prawa i jak można się na nie powoływać. Zasadniczo, aby zapobiec nadużyciom, będziemy wysyłać kopie i kopie danych wyłącznie na znany już adres e-mail. W przypadku, gdy chcesz otrzymać dane na inny adres e-mail lub np. Pocztą, poprosimy Cię o identyfikację. Prowadzimy ewidencję zrealizowanych wniosków, w przypadku prośby o zapomnienie administrujemy danymi anonimowymi. Otrzymasz wszystkie oświadczenia i kopie danych w formacie danych do odczytu maszynowego, którego używamy w naszych systemach. Masz prawo w dowolnym momencie złożyć skargę do holenderskiego organu ochrony danych, jeśli podejrzewasz, że wykorzystujemy Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób.

Prawo do wglądu

Zawsze masz prawo do wglądu w dane, które (my) przetwarzamy i które dotyczą Twojej osoby lub które można do tego przypisać. Możesz w tym celu poprosić naszą osobę kontaktową w sprawach związanych z prywatnością. Otrzymasz odpowiedź na twoje zapytanie w ciągu 30 dni. Jeśli Twoje żądanie zostanie spełnione, prześlemy Ci kopię wszystkich danych wraz z przeglądem procesorów, którzy mają te dane na znany nam adres e-mail, podając kategorię, w której przechowujemy te dane.

Prawo do sprostowania

Zawsze masz prawo do danych, które my (lub zlecamy ich przetwarzanie), które dotyczą Twojej osoby lub które można powiązać z tą zmianą. Możesz w tym celu poprosić naszą osobę kontaktową w sprawach związanych z prywatnością. Odpowiedzi na Twoją prośbę otrzymasz w ciągu 30 dni. Jeśli Twoje żądanie zostanie spełnione, prześlemy Ci potwierdzenie na znany nam adres e-mail, że informacje zostały zmienione.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Zawsze masz prawo do ograniczenia danych, które my (mamy) przetwarzamy, które są powiązane z Twoją osobą lub mogą być do niej przypisane. Możesz w tym celu poprosić naszą osobę kontaktową w sprawach związanych z prywatnością. Otrzymasz odpowiedź na twoje zapytanie w ciągu 30 dni. Jeśli Twoje żądanie zostanie spełnione, prześlemy Ci potwierdzenie na znany nam adres e-mail, że informacje do momentu usunięcia ograniczenia nie będą przetwarzane.

Prawo do przenoszenia

Zawsze masz prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy lub przetwarzaliśmy, a które dotyczą Twojej osoby lub które można z nią powiązać, zostały przetworzone przez inną stronę. Możesz zwrócić się w tym celu do naszej osoby kontaktowej w sprawach dotyczących prywatności. W ciągu 30 dni otrzymasz odpowiedź na swoje zapytanie. Jeśli Twoja prośba zostanie uwzględniona, prześlemy Ci kopie lub kopie wszystkich danych o Tobie, które przetworzyliśmy lub które zostały przetworzone w naszym imieniu przez inne podmioty przetwarzające lub osoby trzecie na znany nam adres e-mail. Najprawdopodobniej w takim przypadku nie będziemy mogli dalej świadczyć usługi, ponieważ nie będzie można wówczas zagwarantować bezpiecznego łączenia plików danych.

Prawo do sprzeciwu i inne prawa

W niektórych przypadkach masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez posągi Buddy lub w ich imieniu. Jeśli zgłosisz sprzeciw, niezwłocznie zaprzestaniemy przetwarzania danych do czasu rozpatrzenia Twojego sprzeciwu. Jeżeli Twój sprzeciw jest uzasadniony, wykonamy dla Ciebie kopie i/lub kopie danych, które przetwarzamy lub które przetwarzamy, a następnie trwale zaprzestaniemy przetwarzania. Masz również prawo nie podlegać zautomatyzowanemu indywidualnemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu. Nie przetwarzamy Twoich danych w taki sposób, aby prawo to miało zastosowanie. Jeśli uważasz, że tak jest, skontaktuj się z naszą osobą kontaktową w sprawach dotyczących prywatności.

Pliki Cookies

Google Analytics

Pliki cookies umieszczane są za pośrednictwem naszej strony internetowej amerykańskiej firmy Google, w ramach usługi „Analytics”. Korzystamy z tej usługi, aby śledzić i otrzymywać raporty na temat tego, w jaki sposób odwiedzający korzystają z witryny. Ten podmiot przetwarzający może być zobowiązany do udostępnienia tych danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Zbieramy informacje o Twoim zachowaniu podczas surfowania i udostępniamy te dane Google. Google może interpretować te informacje w połączeniu z innymi zestawami danych, a tym samym śledzić Twoje ruchy w Internecie. Google wykorzystuje te informacje do oferowania między innymi ukierunkowanych reklam (Adwords), remarketingu oraz innych usług i produktów Google.

Facebook

Pliki cookies umieszczane są za pośrednictwem naszej strony internetowej amerykańskiej firmy Facebook, w ramach usługi „Analytics”. Korzystamy z tej usługi, aby śledzić i otrzymywać raporty o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają z witryny, a także oferować ukierunkowane reklamy za pośrednictwem platformy. Ten podmiot przetwarzający może być zobowiązany do udostępnienia tych danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Zbieramy informacje o Twoim zachowaniu podczas surfowania i udostępniamy te dane Facebookowi. Facebook może interpretować te informacje w połączeniu z innymi zestawami danych, a tym samym śledzić Twoje ruchy w Internecie. Facebook wykorzystuje te informacje między innymi do wyświetlania ukierunkowanych reklam (dodaje do Facebooka)

Pliki cookie stron trzecich

W przypadku gdy oprogramowanie stron trzecich korzysta z plików cookie, jest to określone w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

Zmiany w polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszej polityki prywatności w dowolnym momencie. Jednak na tej stronie zawsze znajdziesz najnowszą wersję. Jeśli nowa polityka prywatności ma wpływ na sposób, w jaki przetwarzamy już zgromadzone dane dotyczące Ciebie, poinformujemy Cię o tym e-mailem.

Kontakt

Posągi Buddy

Nijverheidweg 103e

8071DD Nunspeet Holandia

T(034) 170-0274

E info@boeddha-beelden.com

Osoba kontaktowa w sprawach prywatności Herman Bouw