Vad är buddhism?

Vad är buddhism? För att uttrycka det enkelt, buddhism är ett sätt att leva. Det är en filosofisk och religiös rörelse startad av Gautama Buddha (Siddharta Gautama). Gautama Buddha föddes 563 f.Kr. i södra Nepal, nära gränsen till Indien. Han var den förste att nå upplysningens väg och är hans läs, Dharma – den upplystes lära, att undervisa genom att resa genom norra Indien. Han gjorde detta fram till sin död.
 

Lärorna, buddhismen

Samtidigt har hans lära, dagens buddhism, spridit sig till andra delar av Asien och har nu också Westen når. Buddhismen har spelat en central roll i den andliga, kulturella och sociala utvecklingen av östvärlden. Buddhismen spelar en stor roll, särskilt i länder som Indien, Japan, Kina, Thailand, Indonesien, Bali, Laos, Sri Lanka, Kambodja, Vietnam, Malaysia, Taiwan, Sydkorea, Bangladesh och Tibet. Men vi ser det också mer och mer i vårt västerländska samhälle, då det finns ett stort intresse för buddhismen.

Mer information? Prenumerera på vårt spamfria nyhetsbrev

Buddhismen i västvärlden

Intresset för buddhism är inte förvånande, eftersom det har ett fredligt inflytande på samhället. I buddhistiska kulturer är strävan efter vänlighet, medkänsla, harmoni, lugn och acceptans de dygder som eftersträvas. Detta inkluderar också dygder som glädje och överflöd.

Buddhismen har nu cirka 433 miljoner anhängare världen över och från hur det ser ut är detta en ständigt växande grupp.

Buddha Justice 73cm mörkgrå