Allmänna internetvillkor

Boeddha-beelden.com tar största möjliga omsorg med publicerade data. Däremot kan felaktigheter förekomma.Boeddha-beelden.com såväl som dess anslutna företag, länkpartners och leverantörer ansvarar inte för skador till följd av felaktigheter, problem orsakade av eller inneboende i distributionen av informationen via internet, samt tekniska fel. Tillgång och användning av Boeddha-beelden.com webbplatsen är föremål för dessa villkor. Om förutsättningarna ändras kommer detta att ske via Boeddha-beelden.com hemsida kommer att meddelas. Dessa villkor styr webbplatsen för Boeddha-beelden.com. Genom att etablera och upprätthålla kontakt med Boeddha-beelden.com webbplats du godkänner dessa villkor. Webbplatserna och all information, bilder, varumärken, logotyper, ikoner relaterade till Boeddha-beelden.com och tjänster och produkter avslöjas på basis av administratören för Boeddha-beelden.com webbplats känd information. Boeddha-beelden.com kan dock inte garantera, och tar inget ansvar för informationens riktighet, tillförlitlighet och fullständighet, inte heller om informationen är lämplig för ett visst ändamål. Boeddha-beelden.com kan inte heller garantera och ta inget ansvar för att Boeddha-beelden.com webbplatsen och servrarna som används för webbplatsen är fria från datavirus. Boeddha-beelden.com förbehåller sig rätten att ändra Boeddha-beelden.com ändra, komplettera, korrigera och eventuellt avsluta webbplatsen när som helst. Boeddha-beelden.com Vi kan inte heller garantera att webbplatsen kommer att fungera utan fel eller avbrott.

Upphovsrättsinformation


På hemsidan för Boeddha-beelden.com upphovsrätter gäller. Detta innebär att det inte är tillåtet att replikera webbplatsen eller dess innehåll på något sätt, vare sig för kommersiellt bruk eller inte, utan uttryckligt skriftligt tillstånd. Om du vill använda information på våra sajter som går längre än bara privat användning behöver du skriftligt tillstånd för detta. Kontakta i så fall Boeddha-beelden.com. Hela innehållet, bilderna, sidorna, skripten och ikonerna i Boeddha-beelden.com webbplatsen är exklusiv egendom av Boeddha-beelden.com. Övriga bilder tillhör sina respektive ägare. Ingen del av webbplatsen får reproduceras i någon form eller på något sätt utan föregående skriftligt medgivande från Boeddha-beelden.com. Webbplatsens design och teknik tillhör Boeddha-beelden.com.

Ansvar

Boeddha-beelden.com frånsäger sig allt ansvar för någon form av direkt eller indirekt skada till följd av (framgångsrik eller misslyckad) kontakt och användning av Boeddha-beelden.com webbplats eller för skada som härrör från informationen och innehållet i Boeddha-beelden.com webbsajt.

Friskrivningsklausul med avseende på dokument och programvara som finns tillgänglig på denna webbplats.

Boeddha-beelden.com är inte på något sätt ansvarig för direkt eller indirekt materiell, immateriell och ekonomisk skada som kan eller inte kan uppstå genom användningen av programvaran och dokumenten som görs tillgängliga på denna webbplats.

vänster
Boeddha-beelden.com webbplatsen innehåller länkar och referenser till andra webbplatser. För innehållet på dessa andra webbplatser, Boeddha-beelden.com inte heller bära något ansvar. Tillhandahållandet av tredje parts webbplatser kontrolleras av Boeddha-beelden.com ses som en tjänst och inte ett krav.

Produkter
Användningen av våra produkter sker helt på egen risk, vid ihållande besvär råder vi dig att konsultera en (behandlande) läkare eller terapeut.

Integritetspolicy
Vi respekterar integriteten för alla användare av vår webbplats och säkerställer att informationen du tillhandahåller behandlas konfidentiellt. Vi använder dina uppgifter för att behandla din beställning så snabbt som möjligt.

Din personliga information

Vi kommer inte att dela, vidarebefordra, sälja eller göra din personliga information tillgänglig för tredje part. Vi uppskattar det förtroende du ger oss och kommer att göra allt vi kan för att skydda din personliga information. I översikten nedan kan du se vad vi använder din data till:

När du gör en beställning behöver vi ditt namn, telefonnummer, e-postadress och leveransadress. Om du skickar ett e-postmeddelande till oss sparar vi din e-postadress så att vi kan svara dig elektroniskt. Vi ber om ditt telefonnummer ifall vi inte fått din e-postadress korrekt. Om du svarar på en kampanj eller utskick ber vi om dina fullständiga adressuppgifter. Lagen ger dig rätt att se, korrigera, komplettera eller radera de uppgifter som registrerats om dig och att fråga vem uppgifterna har lämnats till.

{Boeddha-beelden.com är ett registrerat varumärke för UnderControl B.V.}