2. Buddhas liv

Kunskapsbas Buddhas liv
  • 2.1. Siddhartha Gautamas födelse: Siddhartha Gautamas födelse och tidiga barndom, inklusive legender och profetior kring hans födelse.
  • 2.2. Det fursteliga livet och de fyra mötena: Berättar om Siddharthas liv i palatset, hans skyddade uppväxt och de fyra möten som satte igång hans andliga strävan.
  • 2.3. Den stora försakelsen: Diskuterar Siddharthas beslut att lämna sitt fursteliv bakom sig och hans sökande efter sanning som asketisk sökare.
  • 2.4. År av askes: Täcker perioden av Siddharthas strikta askes, hans möten med olika andliga lärare och de metoder han följde i sin strävan efter upplysning.
  • 2.5. Vägen till upplysning: Beskriver Siddharthas meditation under Bodhi-trädet, hans kamp mot frestelser och ögonblicket av upplysning där han blev Buddha.
  • 2.6. De första lärorna och bildandet av Sangha: Berätta om Buddhas första predikningar efter hans upplysning, bildandet av hans anhängargrupp (Sangha) och den tidiga utvecklingen av det buddhistiska samfundet.
  • 2.7. De senare åren och döden: Vi avslutar med en beskrivning av Buddhas senare år, hans fortsatta läror och omständigheterna kring hans död (Parinirvana) och det arv han lämnade efter sig.
Det här inlägget postades i . bokmärke länk.