Sekretesspolicy Buddha Statyer(.com)

Om vår integritetspolicy

Buddhastatyer bryr sig mycket om din integritet. Vi behandlar därför endast uppgifter som vi behöver för att (förbättra) våra tjänster och vi hanterar den information vi har samlat in om dig och din användning av våra tjänster med omsorg. Vi gör aldrig dina uppgifter tillgängliga för tredje part för kommersiella ändamål. Denna integritetspolicy gäller för användningen av webbplatsen och de tjänster som tillhandahålls av Buddha-bilder. Ikraftträdandedatumet för dessa villkors giltighet är 01/05/2018, med publiceringen av en ny version upphör giltigheten för alla tidigare versioner. Denna integritetspolicy beskriver vilka uppgifter om dig som samlas in av oss, vad dessa uppgifter används till och med vem och under vilka villkor dessa uppgifter kan komma att delas med tredje part. Vi förklarar också för dig hur vi lagrar dina uppgifter och hur vi skyddar dina uppgifter mot missbruk och vilka rättigheter du har med avseende på de personuppgifter du lämnar till oss. Om du har några frågor om vår integritetspolicy, vänligen kontakta vår integritetskontaktperson, kontaktuppgifterna finns i slutet av vår integritetspolicy.

Om databehandling

Nedan kan du läsa hur vi behandlar dina data, var vi lagrar dem eller har dem lagrade, vilka säkerhetstekniker vi använder och för vilka uppgifterna är transparenta.

Webshop-programvara

WooCommerce

Vår webbshop har utvecklats med mjukvara från WooCommerce, vi har valt DataCT för vårt webbhotell. Personuppgifter som du gör tillgängliga för oss för syftet med våra tjänster kommer att delas med denna part. DataCT har tillgång till dina uppgifter för att ge oss (teknisk) support, de kommer aldrig att använda dina uppgifter för något annat ändamål. DataCT är skyldigt att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder på grundval av det avtal vi har slutit med dem. Dessa säkerhetsåtgärder består av tillämpningen av SSL-kryptering och en stark lösenordspolicy. Regelbundna säkerhetskopior görs för att förhindra dataförlust.

Webbhotell

Vimexx

Vi köper webbhotell och e-posttjänster från Vimexx. Vimexx behandlar personuppgifter för våra räkning och använder inte dina uppgifter för sina egna ändamål. Denna part kan dock samla in metadata om användningen av tjänsterna. Det här är inte personuppgifter. Vimexx har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra förlust och obehörig användning av dina personuppgifter. Vimexx är skyldig att respektera hemlighet på grundval av avtalet.

 

 

E-post och e-postlistor

MailChimp

Vi skickar våra nyhetsbrev via e-post med MailChimp. MailChimp kommer aldrig att använda ditt namn och din e-postadress för sina egna syften. Längst ner på varje e-postmeddelande som skickas automatiskt via vår webbplats kommer du att se länken "avregistrera dig". Du får då inte längre vårt nyhetsbrev. Dina personuppgifter lagras säkert av MailChimp. MailChimp använder kakor och annan internetteknik som ger inblick i huruvida e-postmeddelanden öppnas och läses. MailChimp förbehåller sig rätten att använda dina uppgifter för att ytterligare förbättra tjänsten och att dela information med tredje part i detta sammanhang.

Betalningsprocessorer

Pay.nl

Vi använder Pay.nl-plattformen för att hantera (en del av) betalningarna i vår webbshop. Pay.nl behandlar ditt namn, adress och bostadsinformation samt dina betalningsuppgifter som ditt bankkonto eller kreditkortsnummer. Pay.nl har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Pay.nl förbehåller sig rätten att använda dina uppgifter för att ytterligare förbättra tjänsten och att dela (anonymiserad) data med tredje part i detta sammanhang. I händelse av en ansökan om uppskjuten betalning (kreditmöjlighet) delar Pay.nl personuppgifter och information om din ekonomiska ställning med kreditvärderingsinstitut. Alla ovan nämnda garantier med avseende på skyddet av dina personuppgifter gäller även för de delar av Pay.nls tjänster som de anlitar tredje part för. Pay.nl lagrar inte dina uppgifter längre än vad som är tillåtet enligt lag.

PayPal

Vi använder PayPal-plattformen för att hantera (en del av) betalningarna i vår webbshop. PayPal behandlar ditt namn, din adress och din bostadsinformation och dina betalningsuppgifter som ditt bankkonto eller kreditkortsnummer. PayPal har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. PayPal förbehåller sig rätten att använda dina uppgifter för att ytterligare förbättra tjänsten och att dela (anonymiserad) data med tredje part i detta sammanhang. I händelse av en uppskjuten betalningsbegäran (kreditmöjlighet) delar PayPal personlig information och information relaterad till din finansiella ställning med kreditvärderingsinstitut. Alla ovan nämnda skyddsåtgärder avseende skyddet av dina personuppgifter gäller även för de delar av PayPals tjänster som de anlitar tredje part för. PayPal lagrar inte dina uppgifter längre än vad som är tillåtet enligt lag.

Afterpay

Vi använder Afterpay-plattformen för att hantera (en del av) betalningarna i vår webshop. Afterpay behandlar ditt namn, adress och bostadsinformation samt dina betalningsuppgifter som ditt bankkonto eller kreditkortsnummer. Afterpay har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Afterpay förbehåller sig rätten att använda dina uppgifter för att ytterligare förbättra tjänsten och att dela (anonymiserad) data med tredje part i detta sammanhang. Vid en ansökan om uppskjuten betalning (kreditmöjlighet) delar Afterpay personuppgifter och information om din ekonomiska ställning med kreditvärderingsinstitut. Alla ovan nämnda garantier med avseende på skyddet av dina personuppgifter gäller även för de delar av Afterpays tjänster som de anlitar tredje part för. Afterpay lagrar inte dina uppgifter längre än vad lagen tillåter.

omdömen

Kiyoh

Vi samlar in recensioner via Kiyoh-plattformen. Om du lämnar en recension via Kiyoh är du skyldig att uppge ditt namn, bostadsort och e-postadress. Kiyoh delar denna information med oss ​​så att vi kan länka recensionen till din beställning. Kiyoh publicerar även ditt namn och bostadsort på sin egen hemsida. I vissa fall kan Kiyoh kontakta dig för att förklara din recension. I händelse av att vi bjuder in dig att lämna en recension kommer vi att dela ditt namn och din e-postadress med Kiyoh. De använder endast denna information i syfte att bjuda in dig att lämna en recension. Kiyoh har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Kiyoh förbehåller sig rätten att anlita tredje part för tillhandahållandet av tjänsterna, vi har gett Kiyoh tillstånd till detta. Alla ovan nämnda garantier med avseende på skyddet av dina personuppgifter gäller även för de delar av tjänsten som Kiyoh anlitar tredje part för.

Frakt och logistik

SendCloud (pakettransport)

När du gör en beställning hos oss är det vår uppgift att få ditt paket levererat till dig. Vi använder Sendclouds tjänster för att utföra leveranserna. Det är därför nödvändigt att vi delar ditt namn, adress och bostadsinformation med Sendcloud. Sendcloud använder endast dessa uppgifter i syfte att verkställa avtalet. I händelse av att Sendcloud anlitar underleverantörer gör Sendcloud även din data tillgänglig för dessa parter.

Ben Becker (palltransport)

När du gör en beställning hos oss är det vår uppgift att få ditt paket levererat till dig. Vi använder Ben Beckers tjänster för att utföra leveranserna. Det är därför nödvändigt att vi delar ditt namn, adress och bostadsuppgifter med Ben Becker. Ben Becker använder endast denna information i syfte att fullgöra avtalet. I händelse av att Ben Becker anlitar underleverantörer kommer Ben Becker även att göra dina uppgifter tillgängliga för dessa parter.

Fakturering och redovisning

E-bokföring

Vi använder tjänsterna E-bokföring för våra register över vår administration och redovisning. Vi delar ditt namn, adress och bostadsinformation och detaljer om din beställning. Dessa uppgifter används för administration av försäljningsfakturor. Vi använder tjänsterna E-bokföring för våra register över vår administration och redovisning. Vi delar ditt namn, adress och bostadsinformation och detaljer om din beställning. Dessa uppgifter används för administration av försäljningsfakturor. Dina personuppgifter skickas och lagras skyddade. E-bokföring är skyldig att iaktta sekretess och kommer att behandla dina uppgifter konfidentiellt. E-bokföring använder inte dina personuppgifter för andra ändamål än de som beskrivs ovan.

Externa försäljningskanaler

Bol.com

Vi säljer (en del av) våra artiklar via Bol.com-plattformen. Om du gör en beställning via denna plattform kommer Bol.com att dela din beställning och dina personuppgifter med oss. Vi använder denna information för att behandla din beställning. Vi hanterar dina uppgifter konfidentiellt och har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter mot förlust och obehörig användning.

amason

Vi säljer (en del av) våra varor via Amazon-plattformen. Om du gör en beställning via denna plattform kommer Amazon att dela din beställning och dina personuppgifter med oss. Vi använder denna information för att behandla din beställning. Vi behandlar dina uppgifter konfidentiellt och har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter mot förlust och obehörig användning.

Marktplaats.nl

Vi säljer (en del av) våra artiklar via Marktplaats.nl -plattformen. Om du lägger en beställning via denna plattform kommer Marktplaats.nl att dela din beställning och personuppgifter med oss. Vi använder denna information för att behandla din beställning. Vi behandlar dina uppgifter konfidentiellt och har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina data mot förlust och obehörig användning.

Syftet med databehandling

Allmänna syften med behandlingen

Vi använder bara dina uppgifter till förmån för våra tjänster. Detta innebär att syftet med behandlingen alltid är direkt relaterat till den order du ger. Vi använder inte dina uppgifter för (riktad) marknadsföring. Om du delar information med oss ​​och vi använder denna information för att kontakta dig vid ett senare tillfälle - annat än på din begäran - kommer vi uttryckligen att be dig om detta. Dina uppgifter kommer inte att delas med tredje part, förutom att uppfylla bokförings- och andra administrativa skyldigheter. Dessa tredje parter är alla bundna av sekretess på grundval av avtalet mellan dem och oss eller en ed eller rättslig skyldighet.

Automatisk insamlad data

Uppgifter som automatiskt samlas in av vår webbplats behandlas i syfte att ytterligare förbättra våra tjänster. Dessa data (till exempel din IP-adress, webbläsare och operativsystem) är inte personuppgifter.

Deltagande i skatte- och brottsutredningar

I vissa fall kan Buddha-statyer hållas på grundval av en laglig skyldighet att dela dina uppgifter i samband med statliga skatte- eller brottsutredningar. I ett sådant fall är vi tvungna att dela dina uppgifter, men vi kommer att motsätta oss detta inom de möjligheter som lagen ger oss.

Förvaringsperioder

Vi behåller dina uppgifter så länge du är vår kund. Det betyder att vi behåller din kundprofil tills du anger att du inte längre vill använda våra tjänster. Om du anger detta för oss kommer vi också att se detta som en begäran att glömma. Baserat på gällande administrativa skyldigheter måste vi förvara fakturor med dina (personliga) uppgifter, så vi kommer att behålla dessa uppgifter så länge giltig löptid löper. Anställda har dock inte längre tillgång till din klientprofil och dokument som vi har producerat till följd av ditt uppdrag.

Dina rättigheter

På grundval av tillämplig holländsk lagstiftning och europeisk lagstiftning har du som registrerad vissa rättigheter med avseende på personuppgifterna som behandlas av eller på uppdrag av oss. Vi förklarar nedan vilka rättigheter dessa är och hur du kan åberopa dessa rättigheter. I princip, för att förhindra missbruk, skickar vi bara kopior och kopior av dina uppgifter till din redan kända e-postadress. I händelse av att du vill ta emot uppgifterna på en annan e-postadress eller till exempel per post kommer vi att be dig att identifiera dig. Vi håller register över avslutade förfrågningar, om en begäran glömdes, vi administrerar anonym data. Du kommer att få alla uttalanden och kopior av data i det maskinläsbara dataformatet som vi använder i våra system. Du har rätt att när som helst anmäla dig till den nederländska dataskyddsmyndigheten om du misstänker att vi använder dina personuppgifter på fel sätt.

Rätt till inspektion

Du har alltid rätten att se de uppgifter som vi behandlar eller har behandlat som avser din person eller som kan spåras tillbaka till dig. Du kan göra en begäran om detta till vår kontaktperson om sekretessfrågor. Du kommer att få ett svar på din begäran inom 30 dagar. Om din begäran beviljas, skickar vi dig en kopia av all information med en översikt över processorer som har denna information på den e-postadress som vi känner till, med uppgift om kategorin under vilken vi har lagrat dessa data.

Rätt till rättelse

Du har alltid rätt att ha de uppgifter som vi behandlar eller behandlat som hänför sig till din person eller som kan spåras tillbaka till detta. Du kan göra en begäran om detta till vår kontaktperson om sekretessfrågor. Du kommer att få ett svar på din begäran inom 30 dagar. Om din begäran beviljas, skickar vi dig en bekräftelse på att informationen har ändrats på den e-postadress som vi känner till.

Rätt till begränsning av behandlingen

Du har alltid rätten att begränsa de uppgifter som vi behandlar eller har behandlat som avser din person eller som kan spåras tillbaka till dig. Du kan göra en begäran om detta till vår kontaktperson om sekretessfrågor. Du kommer att få ett svar på din begäran inom 30 dagar. Om din begäran beviljas skickar vi dig en bekräftelse till den e-postadress som vi känner till att uppgifterna inte längre kommer att behandlas förrän du tar bort begränsningen.

Rätt till överförbarhet

Du har alltid rätten att de uppgifter som vi behandlar eller behandlat som hänför sig till din person eller som kan spåras tillbaka till detta utförs av en annan part. Du kan göra en begäran om detta till vår kontaktperson om sekretessfrågor. Du kommer att få ett svar på din begäran inom 30 dagar. Om din begäran beviljas, skickar vi dig kopior eller kopior av all information om dig som vi har behandlat eller som har behandlats på vår räkning av andra processorer eller tredje parter på den e-postadress som vi känner till. Med all sannolikhet kommer vi inte längre kunna fortsätta att tillhandahålla tjänsten i ett sådant fall, eftersom säker länkning av datafiler inte längre kan garanteras.

Rätt till invändningar och andra rättigheter

I vissa fall har du rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter av eller på uppdrag av Buddha-statyer. Om du invänder kommer vi omedelbart att stoppa databehandlingen i avvaktan på behandlingen av din invändning. Om din invändning är berättigad kommer vi att göra kopior och/eller kopior av uppgifter som vi behandlar eller har behandlat tillgängliga för dig och sedan avbryta behandlingen permanent. Du har också rätt att inte bli föremål för automatiskt individuellt beslutsfattande eller profilering. Vi behandlar inte dina uppgifter på ett sådant sätt att denna rättighet gäller. Om du tror att så är fallet, vänligen kontakta vår kontaktperson för integritetsfrågor.

Cookies

Google Analytics

Cookies placeras via vår webbplats från det amerikanska företaget Google, som en del av tjänsten "Analytics". Vi använder denna tjänst för att hålla reda på och för att få rapporter om hur besökarna använder webbplatsen. Denna processor kan vara skyldig att ge tillgång till dessa uppgifter på grundval av tillämpliga lagar och förordningar. Vi samlar in information om ditt surfbeteende och delar denna data med Google. Google kan tolka denna information i samband med andra datamängder och därmed spåra dina rörelser på Internet. Google använder denna information för att erbjuda bland annat riktade annonser (Adwords), remarketing och andra Googles tjänster och produkter.

Facebook

Cookies placeras via vår webbplats från det amerikanska företaget Facebook, som en del av tjänsten "Analytics". Vi använder denna tjänst för att hålla koll på och ta emot rapporter om hur besökarna använder webbplatsen, samt för att erbjuda riktade annonser via plattformen. Denna processor kan vara skyldig att ge tillgång till dessa uppgifter på grundval av tillämpliga lagar och förordningar. Vi samlar in information om ditt surfbeteende och delar denna data med Facebook. Facebook kan tolka denna information i samband med andra datamängder och därmed spåra dina rörelser på internet. Facebook använder denna information för att visa riktade annonser, bland annat (Facebook tillägger)

Cookies från tredje part

I händelse av att tredjeparts mjukvarulösningar använder cookies anges detta i detta integritetsförklaring.

Ändringar av sekretesspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra vår integritetspolicy. Men du hittar alltid den senaste versionen på den här sidan. Om den nya sekretesspolicyn har konsekvenser för det sätt på vilket vi bearbetar redan insamlade uppgifter om dig, kommer vi att informera dig via e-post.

Kontakt

Buddha statyer

Nijverheidweg 103e

8071DD Nunspeet Nederländerna

T (034) 170-0274

E info@boeddha-beelden.com

Kontaktperson för integritetsärenden Herman Bouw